ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Mostrar el texto en:

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

יום שישי טז תשרי, ב דחג הסוכות [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שישי עם פירש"י.
תהילים: עט-פב.
תניא: אהוביי...או"נ מלו"נ.

בקדוש הלילה: שהחינו ואח"כ [ואחר כך] לישב בסוכה. במנחה א"א [אין אומרים] הודו, אבל אומרים פתח אליהו.

הצ"צ [הצמח צדק] סיפר: תקס"ט האבען מיר געהערט פון זיידען דעם זעקסטען מאל דעם ושאבתם מים - הראשון - פון לקו"ת [לקוטי תורה], און עס איז געווען ע"ד [על דרך] ווי די גמרא זאגט [ירושלמי סוכה פ"ה [פרק ה'] ה"א [הלכה א']] שמשם שואבים. יונה האט מקבל געווען בשמחת בית השואבה גילוי הנבואה, מיר האבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט קומען, שנעוץ תחלתן בסופן.

Sobre el libro
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.