ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Mostrar el texto en:

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

יום חמישי כא סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קד-קה.
תניא: והנה גדר... 'פב' סטרין.

רבינו בספר של בינונים פ"ג [פרק ג'] אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות מעשר ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, אמנם ענין המסירת נפש על אלקות, וואס א איד ניט ער וויל און ניט ער קאן זיין ח"ו [חס ושלום] א נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס [אין סוף] ב"ה [ברוך הוא], שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא ספירת החכמה.

Sobre el libro
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.