ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Mostrar el texto en:

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

יום שלישי ט מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ואתחנן,שלישי עם פירש"י.
תהילים: מט-נד.
תניא: ועתה הפעם...תורה וכו'.

במנחה: ק"ש [קריאת שמע], שש"י [שיר של יום], אכ"א [אין כאלקינו] וכל השיעורים השייכים לשחרית, ואח"כ [ואחר כך] סדר תפלת מנחה. אין מברכין שעשה לי כל צרכי עד למחר.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] היה לומד בכל שנה ושנה בת"ב [בתשעה באב] איכה רבה וסוגית ר"י [רבי יוחנן] דפרק הניזקין. בבוקר אחר אמירת הקינות - שהי'[ה] אומרם כולם - הי'[ה] אומר איכה. הי'[ה] עולה לתורה למפטיר, ולפעמים הן בשחרית הן במנחה.
 

Sobre el libro
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.