ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Mostrar el texto en:

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

יום שישי י אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,שישי עם פירש"י.
תהילים: נה-נט. כח-ל.
תניא: וז"ש והי' ... כל חטאתם.גדולי זקני חסידי רבינו הזקן היו אומרים, אשר "יחידות" פירושו: קלאר, אפגעשטעלט, פאראיינציגט - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל [בדברי רבותינו זכרונם לברכה]: שקלים פ"ו [פרק ו'] מ"ב [משנה ב'], יבמות ס"ב. א, בראשית רבה פ"ך [פרק כ'] -

זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען זיך מיט אלע רצונות.

Sobre el libro
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.