ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Mostrar el texto en:

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

יום ראשון יב אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תבוא,ראשון עם פירש"י.
תהילים: סו-סח. לד-לו.
תניא: יד. לעורר...'240' מעלה.המשך הגדול הידוע בשם "בשעה שהקדימו, תער"ב" התחיל אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] לאמרו יום א' דחגה"ש [דחג השבועות] תער"ב בליובאוויטש, וסיימו ש"פ [שבת פרשת] וירא תרע"ו ברוסטוב, במאמר המתחיל וה' אמר המכסה אני מאברהם. ובו קמ"ד מאמרים.

ויש בכתובים חלק שני שלא אמרו, ולא נחלק למאמרים.

Sobre el libro
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.