Et tse-maj Da-vid av-d'ja m'he-rah tats-mi-aj,
v'kar-no ta-rum bi-shu-a-te-ja,
ki li-shu-a-t'ja ki-vi-nu kol ha-iom
Ba-ruj a-tah A-do-nai,
mats-mi-aj ke-ren ieshu-ah.