V'al ku-lam, it-ba-raj v'it-ro-mam shim-ja
Mal-ke-nu, ta-mid l'o-lam va-ed.
V'jol ha-ja-im io-du-ja se-la
vi-ha-l'lu shim-ja l’olam l'o-lam ki tov,
ha-el i'shu-a-te-nu v'ez-ra-te-nu se-la. ha-Eil ha-tov.
Ba-ruj a-tah A-do-nai, ha-tov shim-ja ul'ja na-e l'ho-dot.