ב"ה

Lectura de la Torá de Mishpatim

Parshat Mishpatim
Shabat, 24 Shevat, 5785
22 Febrero, 2025
Elije una porción :
Haftarah: (Jeremiah 34:8-22; Jeremiah 33:25-26)
Please note: These Haftarah texts follow Chabad custom. Other communities could possibly read more, less, or a different section of the Prophets altogether. Please consult with your rabbi.
Mostrar el texto en:
Elije una porción :
El texto de esta página contiene literatura sagrada, por favor trátelo con el debido respeto.