ב"ה

Lectura de la Torá de Mishpatim

Parshat Mishpatim
Shabat, 1 Adar I, 5784
10 Febrero, 2024
Elije una porción :
Haftarah: (Isaiah 66:1-24; Isaiah 66:23)
Please note: These Haftarah texts follow Chabad custom. Other communities could possibly read more, less, or a different section of the Prophets altogether. Please consult with your rabbi.
Mostrar el texto en:
Elije una porción :
El texto de esta página contiene literatura sagrada, por favor trátelo con el debido respeto.