Leviticus Capítulo 21

16Dios le habló a Moshé, diciéndole que   טזוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
17le hablara a Aarón del modo siguiente: Cualquiera entre tus descendientes que tenga una imperfección no puede acercarse a presentar la ofrenda de alimento de su Dios.   יזדַּבֵּ֥ר אֶל־אַֽהֲרֹ֖ן לֵאמֹ֑ר אִ֣ישׁ מִזַּרְעֲךָ֞ לְדֹֽרֹתָ֗ם אֲשֶׁ֨ר יִֽהְיֶ֥ה בוֹ֙ מ֔וּם לֹ֣א יִקְרַ֔ב לְהַקְרִ֖יב לֶ֥חֶם אֱלֹהָֽיו:
    לחם אלהיו: מאכל אלהיו, כל סעודה קרויה לחם, כמו (דניאל ה א) עבד לחם רב:
18De este modo, ningún sacerdote imperfecto puede ofrecer sacrificio. [Esto incluye a] todo el que sea ciego o cojo, o que tenga la nariz deformada o un miembro desfigurado.   יחכִּ֥י כָל־אִ֛ישׁ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ מ֖וּם לֹ֣א יִקְרָ֑ב אִ֤ישׁ עִוֵּר֙ א֣וֹ פִסֵּ֔חַ א֥וֹ חָרֻ֖ם א֥וֹ שָׂרֽוּעַ:
    כי כל איש אשר בו מום לא יקרב: אינו דין שיקרב, כמו (מלאכי א ח) הקריבהו נא לפחתך:
    חרם: שחוטמו שקוע בין שתי העינים, שכוחל שתי עיניו כאחת:
    שרוע: שאחד מאיבריו גדול מחברו, עינו אחת גדולה ועינו אחת קטנה, או שוקו אחת ארוכה מחברתה:
19[También incluido] está todo el que tenga una pierna lisiada, una mano lisiada,   יטא֣וֹ אִ֔ישׁ אֲשֶׁר־יִֽהְיֶ֥ה ב֖וֹ שֶׁ֣בֶר רָ֑גֶל א֖וֹ שֶׁ֥בֶר יָֽד:
20que sea jorobado o enano, que tenga una imperfección en el ojo, que tenga un eczema severo o tiña, o que tenga hernia.   כאֽוֹ־גִבֵּ֣ן אוֹ־דַ֔ק א֖וֹ תְּבַלֻּ֣ל בְּעֵינ֑וֹ א֤וֹ גָרָב֙ א֣וֹ יַלֶּ֔פֶת א֖וֹ מְר֥וֹחַ אָֽשֶׁךְ:
    או גבן: שורצילו"ש בלע"ז [בעל גבות ארוכות] שגביני עיניו שערן ארוך ושוכב:
    או דק: שיש לו בעיניו דוק שקורין טיל"א [קרום], כמו (ישעיה מ כב) הנוטה כדוק:
    או תבלל: דבר המבלבל את העין, כגון חוט לבן הנמשך מן הלבן ופוסק בסירא, שהוא עוגל המקיף את השחור, שקוראים פרוניל"א [אישון], והחוט הזה פוסק את העוגל ונכנס בשחור. ותרגום תבלול חיליז, לשון חלזון, שהוא דומה לתולעת אותו החוט. וכן כינוהו חכמי ישראל במומי הבכור חלזון נחש עינב (בכורות לח א):
    גרב וילפת: מיני שחין הם:
    גרב: זו החרס, שחין היבש מבפנים ומבחוץ:
    ילפת: היא חזזית המצרית. ולמה נקראת ילפת שמלפפת והולכת עד יום המיתה, והוא לח מבחוץ ויבש מבפנים. ובמקום אחר קורא לגרב שחין הלח מבחוץ ויבש מבפנים, שנאמר (דברים כח כז) ובגרב ובחרס, כשסמוך גרב אצל חרס קורא לילפת גרב, וכשהוא סמוך אצל ילפת קורא לחרס גרב, כך מפורש בבכורות (מא א):
    מרוח אשך: לפי התרגום מריס פחדין, שפחדיו מרוססים, שביצים שלו כתותין. פחדין כמו (איוב מ יז) גידי פחדיו ישורגו:
21Ningún descendiente de Aarón el sacerdote que tenga una imperfección puede acercarse para presentar la ofrenda de fuego de Dios. Mientras tenga una imperfección, no puede acercarse para presentar la ofrenda de alimento de su Dios.   כאכָּל־אִ֞ישׁ אֲשֶׁר־בּ֣וֹ מ֗וּם מִזֶּ֨רַע֙ אַֽהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֔ן לֹ֣א יִגַּ֔שׁ לְהַקְרִ֖יב אֶת־אִשֵּׁ֣י יְהֹוָ֑ה מ֣וּם בּ֔וֹ אֵ֚ת לֶ֣חֶם אֱלֹהָ֔יו לֹ֥א יִגַּ֖שׁ לְהַקְרִֽיב:
    כל איש אשר בו מום: לרבות שאר מומין:
    מום בו: בעוד מומו בו פסול, הא אם עבר מומו כשר:
    לחם אלהיו: כל מאכל קרוי לחם:
22[Aun así] puede comer las ofrendas de alimentos de su Dios, tanto de la santidad de santidades como de la santidad.   כבלֶ֣חֶם אֱלֹהָ֔יו מִקָּדְשֵׁ֖י הַקֳּדָשִׁ֑ים וּמִן־הַקֳּדָשִׁ֖ים יֹאכֵֽל:
    מקדשי הקדשים: אלו קדשי הקדשים:
    ומן הקדשים יאכל: אלו קדשים קלים. ואם נאמרו קדשי הקדשים למה נאמרו קדשים קלים, אם לא נאמרו הייתי אומר בקדשי הקדשים יאכל בעל מום, שמצינו שהותרו לזר, שאכל משה בשר המלואים, אבל בחזה ושוק של קדשים קלים לא יאכל, שלא מצינו זר חולק בהן, לכך נאמרו קדשים קלים. כך מפורש בזבחים (קא ב):
23Pero no puede venir al separador de tela [del santuario], y no puede aproximarse al altar si tiene una imperfección. De este modo no contaminará lo que es santo para Mí, puesto que Yo soy Dios [y] lo santifico.   כגאַ֣ךְ אֶל־הַפָּרֹ֜כֶת לֹ֣א יָבֹ֗א וְאֶל־הַמִּזְבֵּ֛חַ לֹ֥א יִגַּ֖שׁ כִּי־מ֣וּם בּ֑וֹ וְלֹ֤א יְחַלֵּל֙ אֶת־מִקְדָּשַׁ֔י כִּ֛י אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה מְקַדְּשָֽׁם:
    אך אל הפרכת: להזות שבע הזאות שעל הפרכת:
    ואל המזבח: החיצון. ושניהם הוצרכו להכתב, ומפורש בתורת כהנים:
    ולא יחלל את מקדשי: שאם עבד, עבודתו מחוללת להפסל:
24Moshé les dijo esto a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas.   כדוַיְדַבֵּ֣ר משֶׁ֔ה אֶל־אַֽהֲרֹ֖ן וְאֶל־בָּנָ֑יו וְאֶל־כָּל־בְּנֵ֖י יִשְׂרָאֵֽל:
    וידבר משה: המצוה הזאת:
    אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל: להזהיר בית דין על הכהנים:

Leviticus Capítulo 22

1Dios le habló a Moshé, diciendo:   אוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
2Habla a Aarón y a sus hijos, y [diles] que se cuiden en lo referente a las ofrendas sagradas que los israelitas consagren para Mí, de modo que no profanen Mi santo nombre. Yo soy Dios.   בדַּבֵּ֨ר אֶל־אַֽהֲרֹ֜ן וְאֶל־בָּנָ֗יו וְיִנָּֽזְרוּ֙ מִקָּדְשֵׁ֣י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֔ל וְלֹ֥א יְחַלְּל֖וּ אֶת־שֵׁ֣ם קָדְשִׁ֑י אֲשֶׁ֨ר הֵ֧ם מַקְדִּשִׁ֛ים לִ֖י אֲנִ֥י יְהֹוָֽה:
    וינזרו: אין נזירה אלא פרישה, וכן הוא אומר (יחזקאל יד ז) וינזר מאחרי, (ישעיה א ד) נזורו אחור, יפרשו מן הקדשים בימי טומאתן. דבר אחר: וינזרו מקדשי בני ישראל אשר הם מקדישים לי ולא יחללו את שם קדשי, סרס המקרא ודרשהו, אשר הם מקדשים לי ולא יחללו את שם קדשי:
    אשר הם מקדשים לי: לרבות קדשי כהנים עצמן:
3Diles que si algún hombre entre los descendientes de ellos se encuentra en un estado de impureza al presentar las ofrendas sagradas que los israelitas consagren a Dios, será cortado [espiritualmente] de delante de Mí. Yo soy Dios.   גאֱמֹ֣ר אֲלֵהֶ֗ם לְדֹרֹ֨תֵיכֶ֜ם כָּל־אִ֣ישׁ | אֲשֶׁר־יִקְרַ֣ב מִכָּל־זַרְעֲכֶ֗ם אֶל־הַקֳּדָשִׁים֙ אֲשֶׁ֨ר יַקְדִּ֤ישׁוּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ לַֽיהֹוָ֔ה וְטֻמְאָת֖וֹ עָלָ֑יו וְנִכְרְתָ֞ה הַנֶּ֧פֶשׁ הַהִ֛וא מִלְּפָנַ֖י אֲנִ֥י יְהֹוָֽה:
    כל איש אשר יקרב: אין קריבה זו אלא אכילה, וכן מצינו שנאמרה אזהרת אכילת קדשים בטומאה בלשון נגיעה בכל קדש לא תגע (ויקרא יב ד), אזהרה לאוכל. ולמדוה רבותינו מגזירה שוה. ואי אפשר לומר שחייב על הנגיעה, שהרי נאמר כרת על האכילה בצו את אהרן (ויקרא ז כ - כא) שתי כריתות זו אצל זו, ואם על הנגיעה חייב לא הוצרך לחייבו על האכילה, וכן נדרש בתורת כהנים וכי יש נוגע חייב, אם כן מה תלמוד לומר יקרב, משיכשר לקרב, שאין חייבין עליו משום טומאה, אלא אם כן קרבו מתיריו. ואם תאמר שלש כריתות בטומאת כהנים למה, כבר נדרשו במסכת שבועות אחת לכלל ואחת לפרט וכו' (שבועות ז א):
    וטמאתו עליו: וטומאת האדם עליו, יכול בבשר הכתוב מדבר, וטומאתו של בשר עליו, ובטהור שאכל את הטמא הכתוב מדבר, הרי כבר נאמר (ויק' ז יט) והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, אלא על כרחך ממשמעו אתה למד, במי שטומאתו פורחת ממנו הכתוב מדבר, וזהו האדם שיש לו טהרה בטבילה:
    ונכרתה וגו': יכול מצד זה לצד זה, יכרת ממקומו ויתיישב במקום אחר, תלמוד לומר אני ה', בכל מקום אני:
4Todo descendiente de Aarón que tenga una marca leprosa o flujo masculino no puede comer ninguna ofrenda sagrada hasta haberse purificado. [Lo mismo es verdad] de alguien que toque a cualquiera contaminado por los muertos, que haya tenido una emisión seminal,   דאִ֣ישׁ אִ֞ישׁ מִזֶּ֣רַע אַֽהֲרֹ֗ן וְה֤וּא צָר֨וּעַ֙ א֣וֹ זָ֔ב בַּקֳּדָשִׁים֙ לֹ֣א יֹאכַ֔ל עַ֖ד אֲשֶׁ֣ר יִטְהָ֑ר וְהַנֹּגֵ֨עַ֙ בְּכָל־טְמֵא־נֶ֔פֶשׁ א֣וֹ אִ֔ישׁ אֲשֶׁר־תֵּצֵ֥א מִמֶּ֖נּוּ שִׁכְבַת־זָֽרַע:
    מזרע אהרן: אין לי אלא זרעו, גופו מנין, תלמוד לומר והוא צרוע, שיכול הואיל ומקריב אונן יקריב צרוע וזב, תלמוד לומר והוא:
    עד אשר יטהר: ביאת השמש, או אינו אלא טבילה, נאמר כאן וטהר, ונאמר למטה וטהר (פסוק ז) ובא השמש וטהר, מה להלן ביאת שמש, אף כאן ביאת שמש:
    בכל טמא נפש: במי שנטמא במת:
5o que haya tocado algún animal pequeño impuro o a alguna persona que pueda contaminarlo.   האוֹ־אִישׁ֙ אֲשֶׁ֣ר יִגַּ֔ע בְּכָל־שֶׁ֖רֶץ אֲשֶׁ֣ר יִטְמָא־ל֑וֹ א֤וֹ בְאָדָם֙ אֲשֶׁ֣ר יִטְמָא־ל֔וֹ לְכֹ֖ל טֻמְאָתֽוֹ:
    בכל שרץ אשר יטמא לו: בשיעור הראוי לטמא, בכעדשה:
    או באדם: במת:
    אשר יטמא לו: כשיעורו לטמא, וזהו כזית:
    לכל טומאתו: לרבות נוגע בזב וזבה, נדה ויולדת ובמצורע:
6Una persona que toque [cualquier cosa de lo anterior] estará impura hasta el atardecer, y no comerá ninguna ofrenda sagrada a no ser que se haya sumergido en una mikvá.   ונֶ֚פֶשׁ אֲשֶׁ֣ר תִּגַּע־בּ֔וֹ וְטָֽמְאָ֖ה עַד־הָעָ֑רֶב וְלֹ֤א יֹאכַל֙ מִן־הַקֳּדָשִׁ֔ים כִּ֛י אִם־רָחַ֥ץ בְּשָׂר֖וֹ בַּמָּֽיִם:
    נפש אשר תגע בו: באחד מן הטמאים הללו:
7Entonces se vuelve ritualmente pura a la puesta del sol, y puede comer las ofrendas sagradas que son su porción.   זוּבָ֥א הַשֶּׁ֖מֶשׁ וְטָהֵ֑ר וְאַחַר֙ יֹאכַ֣ל מִן־הַקֳּדָשִׁ֔ים כִּ֥י לַחְמ֖וֹ הֽוּא:
    ואחר יאכל מן הקדשים: נדרש ביבמות בתרומה, שמותר לאכלה בהערב השמש:
    מן הקדשים: ולא כל הקדשים:
8[El sacerdote] no comerá ninguna criatura que haya muerto por su cuenta, y que [esté prohibida sólo porque] tenga una lesión fatal, puesto que esto lo contaminará. Yo soy Dios.   חנְבֵלָ֧ה וּטְרֵפָ֛ה לֹ֥א יֹאכַ֖ל לְטָמְאָה־בָ֑הּ אֲנִ֖י יְהֹוָֽה:
    נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה: לענין הטומאה הזהיר כאן, שאם אכל נבלת עוף טהור, שאין לה טומאת מגע ומשא אלא טומאת אכילה בבית הבליעה, אסור לאכול בקדשים. וצריך לומר וטרפה, מי שיש במינו טרפה, יצא נבלת עוף טמא שאין במינו טרפה:
9[Los sacerdotes] cumplirán así Mi obligación y no profanarán [la ofrenda sagrada], que es un pecado que puede causarles la muerte. Yo soy Dios [y] los estoy haciendo santos.   טוְשָֽׁמְר֣וּ אֶת־מִשְׁמַרְתִּ֗י וְלֹֽא־יִשְׂא֤וּ עָלָיו֙ חֵ֔טְא וּמֵ֥תוּ ב֖וֹ כִּ֣י יְחַלְּלֻ֑הוּ אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה מְקַדְּשָֽׁם:
    ושמרו את משמרתי: מלאכול תרומה בטומאת הגוף:
    ומתו בו: למדנו שהיא מיתה בידי שמים:
10Ningún no sacerdote puede comer la ofrenda sagrada. Incluso si una persona reside con un sacerdote o es contratada por él, esa persona no puede comer la ofrenda sagrada.   יוְכָל־זָ֖ר לֹא־יֹ֣אכַל קֹ֑דֶשׁ תּוֹשַׁ֥ב כֹּהֵ֛ן וְשָׂכִ֖יר לֹא־יֹ֥אכַל קֹֽדֶשׁ:
    לא יאכל קדש: בתרומה הכתוב מדבר, שכל הענין דבר בה:
    תושב כהן ושכיר: תושבו של כהן ושכירו, לפיכך תושב זה נקוד פתח, לפי שהוא דבוק. ואיזהו תושב, זה נרצע שהוא קנוי לו עד היובל, ואיזהו שכיר, זה קנוי קנין שנים, שיוצא בשש, בא הכתוב ולמדך כאן שאין גופו קנוי לאדוניו לאכול בתרומתו:
11[No obstante,] si un sacerdote compra un esclavo por dinero como propiedad personal, entonces [el esclavo] puede comer [la ofrenda sagrada]. Similarmente, [un esclavo] nacido en su casa puede comer su comida.   יאוְכֹהֵ֗ן כִּֽי־יִקְנֶ֥ה נֶ֨פֶשׁ֙ קִנְיַ֣ן כַּסְפּ֔וֹ ה֖וּא יֹ֣אכַל בּ֑וֹ וִילִ֣יד בֵּית֔וֹ הֵ֖ם יֹֽאכְל֥וּ בְלַחְמֽוֹ:
    וכהן כי יקנה נפש: עבד כנעני שקנוי לגופו:
    ויליד ביתו: אלו בני השפחות. ואשת כהן אוכלת בתרומה מן המקרא הזה, שאף היא קנין כספו. ועוד למד ממקרא אחר (במדבר יח יא) כל טהור בביתך וגו' בספרי:
12Cuando la hija de un sacerdote se case con un no sacerdote, no puede comer más la dádiva elevada sagrada.   יבוּבַ֨ת־כֹּהֵ֔ן כִּ֥י תִֽהְיֶ֖ה לְאִ֣ישׁ זָ֑ר הִ֕וא בִּתְרוּמַ֥ת הַקֳּדָשִׁ֖ים לֹ֥א תֹאכֵֽל:
    לאיש זר: ללוי ולישראל:
13Pero si la hija del sacerdote no tiene hijos, y queda viuda o divorciada, puede retornar a la casa de su padre [con el mismo estatus] que cuando era una joven, y puede comer el alimento de su padre. Ningún no sacerdote puede comer [la dádiva elevada].   יגוּבַת־כֹּהֵן֩ כִּ֨י תִֽהְיֶ֜ה אַלְמָנָ֣ה וּגְרוּשָׁ֗ה וְזֶ֘רַע֘ אֵ֣ין לָהּ֒ וְשָׁבָ֞ה אֶל־בֵּ֤ית אָבִ֨יהָ֙ כִּנְעוּרֶ֔יהָ מִלֶּ֥חֶם אָבִ֖יהָ תֹּאכֵ֑ל וְכָל־זָ֖ר לֹא־יֹ֥אכַל בּֽוֹ:
    אלמנה וגרושה: מן האיש הזר:
    וזרע אין לה: ממנו:
    ושבה: הא אם יש לה זרע ממנו אסורה בתרומה כל זמן שהזרע קיים:
    וכל זר לא יאכל בו: לא בא אלא להוציא את האונן שמותר בתרומה. זרות אמרתי לך, ולא אנינות:
14Si una persona come involuntariamente tal ofrenda sagrada, debe añadir a ella una quinta parte, y darla al sacerdote junto con [un sustituto apropiado] para la ofrenda sagrada.   ידוְאִ֕ישׁ כִּֽי־יֹאכַ֥ל קֹ֖דֶשׁ בִּשְׁגָגָ֑ה וְיָסַ֤ף חֲמִֽשִׁיתוֹ֙ עָלָ֔יו וְנָתַ֥ן לַכֹּהֵ֖ן אֶת־הַקֹּֽדֶשׁ:
    כי יאכל קדש: תרומה:
    ונתן לכהן את הקדש: דבר הראוי להיות קדש, שאינו פורע לו מעות אלא פירות של חולין, והן נעשין תרומה:
15[Los no sacerdotes] de este modo no profanarán las ofrendas sagradas que los israelitas den como dádivas elevadas en [nombre] de Dios.   טווְלֹ֣א יְחַלְּל֔וּ אֶת־קָדְשֵׁ֖י בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אֵ֥ת אֲשֶׁר־יָרִ֖ימוּ לַֽיהֹוָֽה:
    ולא יחללו וגו': להאכילם לזרים:
16Si comen las ofrendas sagradas, cargarán con la culpa del pecado, puesto que Yo soy Dios [y] soy Yo quien hace santas [estas ofrendas].   טזוְהִשִּׂ֤יאוּ אוֹתָם֙ עֲוֹ֣ן אַשְׁמָ֔ה בְּאָכְלָ֖ם אֶת־קָדְשֵׁיהֶ֑ם כִּ֛י אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה מְקַדְּשָֽׁם:
    והשיאו אותם: את עצמם יטענו עון באכלם את קדשיהם, שהובדלו לשם תרומה וקדשו ונאסרו עליהם. ואונקלוס שתרגם במיכלהון בסואבא, שלא לצורך תרגמו כן:
    והשיאו אותם: זה אחד משלשה אתים שהיה רבי ישמעאל דורש בתורה שמדברים באדם עצמו, וכן (במדבר ו יג) ביום מלאת ימי נזרו יביא אותו, הוא יביא את עצמו. וכן (דברים לד ו) ויקבור אותו בגיא, הוא קבר את עצמו, כך נדרש בספרי: