ב"ה

Lectura de la Torá de Aazinu

Parshat Aazinu
Shabat, 8 Tishrei, 5784
23 Septiembre, 2023
Elije una porción :
Haftarah: (Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20)
Please note: These Haftarah texts follow Chabad custom. Other communities could possibly read more, less, or a different section of the Prophets altogether. Please consult with your rabbi.
Mostrar el texto en:
Elije una porción :
El texto de esta página contiene literatura sagrada, por favor trátelo con el debido respeto.