I-hiu le-ra-tzon im-re fi ve-heg-ion li-bi le-fo-ne-ja, A-do-nai tzu-ri ve-go-ali.