ב"ה

Likutei Sijot

Ki Tisá
Volumen I
Una Antología de Alocuciones del Lubavitcher Rebe Rabí Menajem Mendel Schneerson
 Ki-Tisá (67)
Volumen II
Una Antología de Alocuciones del Lubavitcher Rebe Rabí Menajem Mendel Schneerson
Purim - Ki Tisa (111)
Una Antología de Alocuciones del Lubavitcher Rebe Rabí Menajem Mendel Schneerson