R'fa-e-nu A-do-nai v'ne-ra-fe,
ho-shi-e-nu v'ni-va-she-a,
ki t'hi-la-te-nu a-ta,
v'ha-a-le a-ru-ja ur'fu-ah sh'le-mah
l'jal ma-ko-te-nu,
ki el me-lej ro-fe ne-e-man v'ra-ja-man a-ta.
Ba-ruj a-tah A-do-nai,
ro-fe jo-le a-mo Yis-ra-el.